Loading...
Värderingsdrivet ledarskap är grunden till att utveckla en värderingsdriven organisation

Värderingsdrivet ledarskap

Att bli en framgångsrik ledare – någon som kan bygga ett beständigt, högpresterande team eller en hel organisation, handlar inte om VAD du gör även om naturligtvis är viktigt, det handlar om HUR du gör det! Det handlar om att leva dina djupaste värderingar. Det skapar uthållighet och långsiktig framgång, både för företaget och medarbetarna.

Läs mer
Utveckla en värderingsdriven kultur med stöd av våra korta inspitationsartiklar

Värderingsdriven inspiration

Välj bland mängder av inspirationsbrev som alla innehåller små värdefulla tips om hur du kan träna och utvecklas till en värderingsdriven ledare. Genom ökad medvetenhet kring ditt agerande kan du enklare ta ledaransvar och bidra mer till utvecklingen av en värderingsdriven kultur i din egen organisation – bli en Valuerizer!

Läs mer
I en värderingsdriven organisation trivs medarbetarna och känner sig både sedda och hörda

Glädje på jobbet

I en kultur som kännetecknas av tydliga positiva värderingar och avsaknad av rädslor blomstrar innovation, aktivitet och utveckling mellan individer och grupper. I en sådan kultur blir alla involverade och vill av egen kraft vara med och bidra till företagets högre syfte – ett syfte som upplevs meningsfullt. När medarbetarna finner mening i sitt arbete och blir bekräftade i sina personliga värderingar ökar engagemanget för att utveckla företaget och ständigt förbättra kundupplevelsen.

Läs mer
Utveckla en värderingsdriven kultur med stöd av en effektiv kartläggning av era värderingar

Kartlägga och förändra kultur

Det vi kan förstå kan vi också förändra, det är sannolikt bakgrunden till att det finns  gott om rapporter som speglar ekonomisk utveckling, produktion och effektivitet. Volymer, kvantiteter och förändringar i form av dessa traditionella mätetal är förhållandevis enkla att förstå men säger oss inget om hur medarbetare mår eller hur roligt de har på jobbet. För att förstå en kultur och vad som präglar den behövs verktyg som kan ge svar på dessa viktiga frågor om hur det är att jobba i organisationen.

Läs mer