Värderingsdrivet ledarskap

Att bli en framgångsrik ledare – någon som kan bygga ett beständigt, högpresterande team eller en hel organisation, handlar inte om VAD du gör även om det naturligtvis är viktigt, det handlar om HUR du gör det! Det handlar om att leva de beteenden som på ett positivt sätt speglar dina djupaste värderingar. Det skapar uthållighet, glädje och bestående framgång, både för företaget och de som arbetar i organisationen.

Värderingsdrivet ledarskap bygger lönsamhet och förtroende

Forskning visar att värderingsdrivna team, organisationer och samhällen är de mest framgångsrika. Värderingsdrivna organisationer genererar högre avkastning, är mer kundfokuserade och mer produktiva. Medarbetarna i dessa företag har också en högre nivå av engagemang, stannar längre inom företaget och har lägre frånvaro från arbetet. Värderingsdrivna organisationer genererar också mer kundlojalitet och mer värde för samhället. Anledningen till framgångarna är att de strävar efter att möta alla intressenters behov, vilket i sin tur genererar högt förtroende. Tillit och förtroende för människor närmare varandra och gör det naturligt för energi och passion att flöda.

Våra program

Värderingsdriven person som lärt sig hantera sina rädslor

Värderingsdriven person

Programmet hjälper dig bygga upp en inre styrka i form av ett personligt högre syfte och en tydlig värdegrund. Du får stöd att utvecklas till en stark och stabil person med ett tydligt inre lugn samt synliggöra och träna på att hantera rädslor som begränsar dig i ditt ledarskap. Du får djupare kunskap i vikten av en utvecklad kommunikation och hur det påverkar resultatet.

Ledare som har en tydlig värdegrund upplevs som stabila

Värderingsdriven ledare

Programmet hjälper dig utveckla ett tydligt och modernt värderingsdrivet ledarskap, samt ger dig verktyg och förståelse för hur du kan hjälp andra att utvecklas. Du får stöd att knyta an till dina egna ledarskapsvärderingar samt utveckla din emotionella intelligens. Du utvecklar den inre stabilitet som krävs för att balanserat kunna hantera både dina och andras behov.

Värderingsdriven strateg som utmanar sina underställda ledare

Värderingsdriven strateg

Att utveckla en värderingsdriven organisation kräver stor mognad och ett väl balanserat ledarskap från de som ytterst ansvarar för organisationens utveckling. Du bidrar till att den värdegrund ni valt också implementeras och efterlevs. Du arbetar metodiskt och uthålligt med att skapa en attraktiv arbetsplats och ett hållbart och långsiktigt framgångsrikt företag.

Dags att ta ditt ledarskap till nästa nivå?

Boka ett kostnadsfritt samtal så får du en verklighetsbaserad upplevelse!

Boka samtal