Värderingsdriven kultur

En etablerad värderingsdriven kultur är både lönsam och hälsosam för alla inblandade. En kultur som präglas av omtanke och medmänsklighet där medarbetare upplever en frihet att uttrycka sig till alla intressenter både internt och externt. Där skapas innovationer, utveckling och meningsfullhet i arbetet. Fokus ligger på att gemensamt uppfylla företagets högre syftet och därigenom bidra till en hållbar värld samtidigt som lönsamhet och glädje utvecklas i organisationen.

En utkristalliserad riktning bidrar till en hälsosam och lönsam kultur

Riktning

Ett företag behöver vara lönsamt men den sanna glädjen och motivationen uppstår när människor gemensamt anstränger sig för att uppnå något de anser viktigt och meningsfullt. Att utveckla en win-win kultur innebär att etablera en tydlig riktning som hjälper er att gemensamt uppfylla företagets högre syfte, något bortom vinst. Som stöd att uppfylla ert högre syfte finns några viktiga områden som tillsammans skapar en tydlig struktur. Med dem på plats har ni en beskrivning som är lätt att kommunicera och som guidar er på er resa mot visionen.

Läs mer
Sunda och värdeskapande relationer bidrar till en hälsosam och lönsam kultur

Relationerna och kommunikationen är två helt avgörande faktorer för medarbetarnas hälsa, organisationens effektivitet och långsiktiga utveckling. När kommunikationen är ömsesidig och välmenande skapas förutsättningar för delaktighet, samarbete, lärande och innovation på ett helt nytt sätt. När rädslorna inte längre begränsar medarbetarna att uttrycka sina behov, utvecklas den dynamiska och energirika organisation som gör att medarbetare trivs, utvecklas och tar hand om företaget och dess intressenter på bästa tänkbara sätt.

Läs mer