Riktning

Ett företag behöver vara lönsamt men den sanna glädjen och motivationen uppstår när människor gemensamt anstränger sig för att uppnå något de anser viktigt och meningsfullt. Att utveckla en värderingsdriven kultur innebär att etablera en tydlig riktning som hjälper er att gemensamt uppfylla företagets högre syfte, något bortom vinst. Som stöd att uppfylla ert högre syfte finns några viktiga områden som tillsammans skapar en tydlig struktur inom organisationen. Med dem på plats har ni en beskrivning som är lätt att kommunicera och som guidar er på er resa mot visionen.

Genom-ett-gemensamt-högre-syfte-skapar-ni-engagemang-och-mening

Högre syfte

Företagets VARFÖR? Med fokus på värden bortom vinster har ni utkristalliserat vilken skillnad er verksamhet gör i världen. När medarbetarna förenas i en genuin tro att verksamheten kan bidra till en värdefull förändring i världen ökar motivationen, ansvarstagandet och glädjen i arbetet.

Genom-en-inspirerande-vision-kan-ni-hitta-ett-gemensam-långsiktigt-mål

Vision

Företagets VAD?  Visionen beskriver företagets långsiktiga målbild och skapar en tydlighet i vilken riktning organisationens medlemmar ska sträva. Visionen beskriver vad ni vill uppnå och det optimala resultat som uppstår när ni tillsammans lyckats uppfylla ert högre syfte.

Hitta-fokus-i-ert-genomförande-genom-en-beskrivning-av-hur-ni-ska-nå-er-vision

Mission

Företagets HUR? Missionen beskriver kärnan i er strategi för att ert syfte ska uppnås och företagets vision bli verklighet. Den beskriver inom vilket område företaget verkar och vilka ni riktar er till. Missionen gör ert syfte levande i det dagliga arbetet och är en praktisk, funktionell och handlingsinriktad beskrivning.

En gemensam riktning förbättrar resultaten!

Kontakta oss så berättar vi mer
Tydliga-positiva-värderingar-som-guidar-er-i-det-dagliga

Värderingar

Värderingar utgör basen för era beteenden, de styr ert agerande och era beslut. Gemensamt framtagna värderingar skapar mening och en gemensam förståelse för vilka ni är och vad ni står för. När ni tillsammans lever värderingarna som stödjer ert högre syfte utvecklar ni en hälsosam kultur.

Beteenden-som-stärker-era-värderingar-skapar-värde

Beteenden

Med tydliga och gemensamt framtagna beteenden som speglar ert högre syfte och era värderingar blir det enklare att samarbeta och dra åt samma håll. Det blir också enklare att prata om och ge feedback på beteenden, samt att mäta i vilken utsträckning värderingarna och beteendena efterlevs.