Relationer

Relationerna och kommunikationen är helt avgörande för medarbetarnas hälsa, organisationens effektivitet och långsiktiga utveckling. När kommunikationen är ömsesidig och välmenande skapas förutsättningar för delaktighet, samarbete, lärande och innovation på ett helt nytt sätt. När rädslorna inte längre begränsar medarbetarna från att uttrycka sina behov, utvecklas den dynamiska och energirika organisation som gör att medarbetare trivs, utvecklas och tar hand om företaget och dess intressenter på bästa tänkbara sätt.

Utveckla er kommunikativa kompetens

Kommunikation

Vi människor kommunicerar hela tiden! Det är dock sällan vi reflekterar över hur kommunikation fungerar och hur vi skulle kunna utveckla vår kommunikativa kompetens så att vi kan förstå varandra bättre och därmed samarbetar bättre. Kommunikation är en konst med stor utvecklingspotential för de flesta människor och organisationer, därför finns mycket att vinna på att ständigt utveckla denna förmåga.

Skapa en dynamisk feedback kultur

Feedback

Om du vill fortsätta utvecklas är det viktigt att du får veta vad du ska fortsätta göra, vad du bör sluta göra och vad du möjligen borde göra annorlunda. Få organisationer har ett genomtänkt system för feedback i det dagliga arbetet. En bra feedback-kultur skapar dynamik, är vitaliserande och utvecklande för medarbetarna samt stimulerar till kontinuerligt lärande.

Ömsesidiga och starka relationer förbättrar resultaten!

Kontakta oss så berättar vi mer
Ett coachande förhållningssätt skapar trygga och motiverade medarbetare

Coachande förhållningssätt

När du har ambitioner att bidra till dina medarbetares utveckling och självständighet är ditt eget förhållningssätt helt avgörande. Genom att visa ett genuint intresse och ställa frågor kan du bidra till förståelse och hjälpa den andre att själv lösa sina utmaningar och därigenom växa. Hur bra är du på att lyssna och ställa öppna frågor? Genom att helt fokusera på den andre och dennes upplevelse kan du sätta dig in i det som verkligen betyder något – nämligen den andres verklighet!

Förtroende är avgörande för att kunna genomföra önskade förändringar

Förtroende

När förtroende finns är det lättare att samarbeta och genomföra förändringar i organisationen på ett framgångsrikt sätt. En utmaning är att förtroende har olika innebörd för olika människor. Förtroendefulla relationer tar tid att bygga upp men kan raseras väldigt snabbt utan att du är medveten om det. Medarbetarnas förtroende för ledningen och för varandra påverkar effektiviteten och möjligheten att utveckla individens och företagets fulla potential.