Referenser från fantastiska ledare som utvecklar en värderingsdriven kultur

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Daniel Söderlund

Operations Manager
Devinix Solutions AB

 ”Jag har tagit förståelsen för min mjuka sida till en ny nivå”

Jag har fått möjligheten att gå en ledarskapsutbildning hos Valuerize, det var en spännande resa som har tagit min förståelse för min mjuka sida till en ny nivå. Det låter klyschigt att säga det men vilken mental djupdykning det varit. Jag har lärt mig mycket mer om mig själv, hur och vem jag är som person, vad jag gör bra idag och vad jag behöver jobba på för att fortsätta utvecklas i rätt riktning som person och ledare.

Stort tack!

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Linus Liljegren

Medgrundare
hayppgroup.com

”Jag har förstått värderingars betydelse för att lyckas”

Jag har fått äran att arbeta med Valuerize under flera års tid. I början med personlig coaching som senare ledde till att involvera hela bolaget kring utvecklingen av en värderingsdriven kultur. Nu är hela ledningsgruppen delaktiga i att driva värderingsarbetet framåt. Sedan vi började arbetet tillsammans med Valuerize har vårt bolag gått från cirka tio till sjuttio medarbetare, och jag förstår idag vikten av att organisationen drivs mot samma värderingar för att lyckas.

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Tonny Svensson

Ägare & VD, tredje generationen
AB Henriksbergs Verkstäder

”Detta har givit hela företaget en vitaminkick”

Vi har en tydligare grund för vårt arbete som ger vägledning åt både ledning och personal i olika situationer. Alla är delaktiga och kan stödja varandra i det vi beslutat. Vi lyfter företaget från det lilla till det stora genom att ha strukturen med en tydlig vision, mission och värderingar.

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Johan Rosendahl

Grundare & VD
Byggarnas Partner AB

”Betydande bidrag till vår stora tillväxt”

För mig personligen och för flera ledare inom vår bolagsgrupp har den ledarutveckling och träning vi fått genomgå varit ett betydande bidrag till företagets stora tillväxt och fina utveckling. Samarbetet har präglats av hög kompetens och har i alla stycken varit givande och behagligt för oss som deltagare.


Thomas Schefte

Releaseansvarig
Axfood IT AB

”Jag tar mig tid att reflektera över mitt ledarskap”

Jag har tränat upp förmågan att bedöma mina egna insatser som ledare och har därigenom skapat en väl fungerande egen process för min fortsatta utveckling. Jag har också utvecklat mitt sätt att hantera konflikter genom nya perspektiv på mitt sätt att kommunicera med andra. Mina relationer till andra har stärkts och jag känner mig tryggare när jag löser uppgifter med hjälp från kollegor och andra resurser.

Peter Elfving


Peter Elfving

Finansiell rådgivare
Max Matthiessen AB

”Jag är mer uppmärksam på vad andra har för behov”

Jag lyssnar bättre än tidigare och får en tydligare bild av vad jag kan hjälpa till med. Det leder till att jag kan ta hand om mina arbetsuppgifter på ett mindre stressigt sätt. Då jag gärna vill tillföra något bra i mina kundmöten är det avgörande att förstå vad som är viktigt, både för mig och för kunden.

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Madeleine Sigurdsson

Controller
V-TAB Koncernen

”Jag fattar snabbare och mer genomtänkta beslut”

I mitt yrke är det viktigt med ett effektivt och strukturerat arbetssätt. För att kunna ha det har jag genom utbildningen lärt mig hur viktigt det är att vara mentalt närvarande i allt jag gör både på arbetet och privat. Jag har fått de verktyg och metoder jag behöver för att kunna vara mentalt närvarande. Det hjälper mig också att ta snabbare och mer genomtänkta beslut som harmonierar med mina värderingar.

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Isabel Mörtsell

Projektingenjör
Skanska AB

 ”Jag har funnit vägen till lönsamhet och gemensamma mål”

I en tidigare roll genomförde vi ett långsiktigt strategiarbete med framtagande av bland annat mål, vision och värderingar. Jag har även genomfört ett individuellt utvecklingsprogram med stor framgång i värderingsdrivet ledarskap. ”Tänket” bidrar till ökad lönsamhet och gemensamma målbilder. Arbetet har även hjälpt oss vid rekrytering av ny personal då vi enkelt kunnat påvisa våra värderingar, vision och arbetssätt. För mig har det varit en fantastisk upplevelse att se våra medarbetare ta sig an strategiarbetet. En erfarenhet jag tar med mig i arbetslivet och framförallt när vi bygger vår kommande organisation. Vi känner trygghet till detta arbetssätt eftersom vi har implementerat det tidigare med goda resultat framförallt i uppbyggnad av arbetslag och förtroende och tillit till varandra.


Fredrik Linden

Platschef
Metrolit Byggnads AB

”Jag ser lättare små förändringar som leder till stora förbättringar”

Jag uppskattar tydlighet och har fått mer insikt kring min egen tydlighet och prioriteringar i arbetet och i det privat livet. Jag sätter tydligare mål från början! Jag ser till att vi når delmålen och slutmålet tillsammans. Ständig feedback till mina medarbetare har blivit en av många små förändringarna som lett till större förbättringar.

Framgångsrik ledare som bygger värderingsdriven kultur i sin organistion


Henrik Åslund

Arbetschef
Skanska  AB

”Jag har hittat formerna för långsiktigt arbete”

Genom vårt gemensamma arbete har jag utvecklat en genomarbetad strategi uppbackad av mål. Jag har också fått erfara kraften i en tydlig vision och en bra värderingsgrund som alla sluter upp kring. Jag upplever att den här formen av strategiarbete engagerar medarbetarna och vi utvecklas tillsammans till en värderingsdriven organisation.

Jonas Salomonsson


Jonas Salomonsson

Projektledare
Nordvalvet AB

”Det har fått mig att tänka utanför ramarna”

Det har fått mig att arbeta mer metodiskt och med mer kontroll som projektledare inom ventilation. I mitt yrke träffar jag många människor där kommunikationen, struktur samt ordning är några av de viktigaste redskapen för att nå fram och lyckas på ett bra sätt. Genom utbildningen har jag lyckats tillämpa metoder på ett framgångsrikt sätt som hjälper mig både i mitt arbete och privat.