Om Valuerize

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där både människor och organisationer aktivt söker nya vägar till samverkan för att skapa en bättre värld. Vi kan se en tydlig trend som pekar på att vi behöver flytta vårt nuvarande fokus på pengar och individuell framgång, till mer medvetna och värdeskapande beteenden. Rådande paradigm säger att någon behöver förlora om du vinner, att mer pengar och högre vinster är den ultimata framgången, men detta har visat sig leda till både ekologisk kollaps och utbrända människor som mår psykiskt dåligt.

Vi tror att denna utveckling går att vända genom ökad medvetenhet om värderingars betydelse hos människor och organisationer. Lycka och mening skapas inte genom fokus på högre vinster och ökad kontroll, utan genom positiva kärleksfulla relationer och glädjen i att uppfylla ett gemensamt högre syfte. Människor som samverkar mot ett högre syfte, bortom vinster och som förstår kraften i värdeskapande relationer kommer att blomstra på ett sätt som lyfter både människor och resultat långt över dagens nivå, samtidigt som det helar systemet inifrån och ut. Genom att öka medvetenheten kring hur kommunikation fungerar och förbättra människors emotionella intelligens kan individer och organisationer bli mer framgångsrika än någonsin.

Det är ledarens uppgift att ta väl hand om människorna i sin organisation. Se till att de mår bra, blir lyssnade på och att de har allt de behöver för att lyckas med sitt uppdrag. Det underlättar för människor att utvecklas, bli mer innovativa och att ständigt bidra till sin egen och alla intressenters framgång.

Strategiskt ramverk

Högre syfte

Accelerera utvecklingen av värderingsdrivna kulturer

Vision

Kärleksfulla människor som samarbetar i en hållbar värld

Mission

Vi hjälper människor till ökad medvetenhet

Värderingar

Helhetstänkande

Vi utmanar etablerade sanningar
Vi synliggör samband och konsekvenser för helheten
Vi föreslår lösningar som påverkar helheten positivt

Kärlek

Vi väljer ett positivt fokus
Vi bidrar till ökad medvetenhet
Vi ger utrymme för verkligheten

Ständigt lärande

Vi tar till oss och integrerar ny kunskap
Vi frågar nyfiket för ökad förståelse
Vi tar nästa steg tillsammans