Kartlägga värderingar skapar möjligheter

Det vi kan förstå kan vi också förändra, det är sannolikt bakgrunden till att det finns gott om rapporter som speglar ekonomisk utveckling, produktion och effektivitet. Volymer, kvantiteter och förändringar i form av dessa traditionella mätetal är förhållandevis enkla att förstå men säger oss inget om hur medarbetare mår eller hur roligt de har på jobbet. För att förstå en kultur och vad som präglar den behövs nya grepp, nya synsätt och framför allt verktyg som kan ge svar på dessa viktiga frågor om hur det är att jobba i organisationen.

Kulturen förändras när ledarna förändras

Kulturen i en organisation är en direkt spegling av ledarnas värderingar och övertygelser. När ledarnas värderingar förändras, förändras också kulturen. Om ni vill förändra er kultur måste ni börja med att kartlägga medarbetarnas uppfattning om den nuvarande kulturen och deras önskade kultur. Detta gör det möjligt för ledningen att ta reda på vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Med resultatet som utgångspunkt kan beslut fattas om relevanta åtgärder som är anpassade till önskade kulturella värderingar. När ni gör detta år efter år kommer ni uppleva en ökad samstämmighet kring värderingar, att energiläckaget i organisationen minskar och att medarbetarnas engagemang ökar.

Valuerize representerar Barrett Values Centre och kan därigenom erbjuda metoder som baseras på 20 års erfarenhet med mycket goda resultat. Richard Barrett startade Values Centre i slutet på 1990 talet och har sedan dess passionerat ägnat sig åt att utveckla olika verktyg för att kunna kartlägga och förstå vilka värderingar som finns i en organisations kultur. Barretts metod baseras på den forskning Abraham Maslow gjorde kring människors behov.

Sju nivåer av medvetenhet

Genom en sinnrik indelning i 7 nivåer av medvetenhet kan vi hjälpa dig att förstå både din egen, ditt teams och hela din organisations viktigaste värderingar. Barretts olika utvärderingsverktyg har använts i fler än 7 000 företag i över 50 länder under de 20 år verksamheten funnits. Valuerize är del i ett internationellt nätverk av ca 5 000 konsulter som delar vår önskan att öka medvetenheten i världens organisationer.

Man som mäter värderingar och hittar energiläckage i organisationer

Richard Barrett

Kartlägg värderingar och få ett värdefullt underlag för förändringsarbete!

Kvinna som värnar om sinapPersonliga värderingar

Personliga värderingar

Dina personliga värderingar avgör hur ditt liv utvecklas. Vad du upplever och hur du kan kommunicera och agera tillsammans med andra människor. De underliggande rädslor som får dig att avstå från vissa möten, situationer eller möjligheter synliggörs genom utvärderingen och ger dig möjlighet att öka din medvetenhet och därmed minska rädslornas inverkan på din livssituation. Genom ökad förståelse för dina personliga behov kan du enklare fokusera på det som ger dig harmoni och lycka i livet.

Ledarskapsvärderingar avgör gruppens kultur

Ledarskapsvärderingar

De värderingar du har som ledare styr i mycket hög grad hur organisationens eller gruppens kultur utvecklas. Genom att ge omgivningen möjlighet att ge dig feedback på vilka värderingar de uppfattar i ditt ledarskap kan du göra värdefulla insikter om vilka förändringar du behöver göra i ditt ledarskap. När du ser vad andra uppfattar och inte uppfattar av dina beteenden och värderingar så får du den medvetenhet som krävs för en kraftfull och värdeskapande förändring.

Positiva organisatoriska värderingar utgör grunden i en sund kultur. Genom att mäta värderingar skapar ni möjligheter till utveckling

Organisatoriska värderingar

Tillsammans med dina arbetskamrater utvecklas den kultur ni möter varje dag ni kommer till er arbetsplats. Om kulturen motsvarar dina personliga värderingar upplever du att du kan uttrycka dig fritt och du är motiverad att skapa värde och kontinuerligt bidra till era mål och er vision. Genom att kartlägga er kultur ökar medvetenheten om vad som orsakar energiläckage i organisationen och ni kan enklare förändra det som krävs för att fler ska känna sig sedda och hörda på arbetet.

Kartlägg kulturen och starta er förändringsprocess!

Kontakta oss så berättar vi mer