Skapa mer glädje på jobbet

I en kultur som kännetecknas av tydliga positiva värderingar och avsaknad av rädslor, blomstrar innovation, aktivitet och utveckling mellan individer och grupper. Alla som blir involverade vill av egen kraft vara med och bidra till företagets högre syfte då de finner det meningsfullt. Medarbetarna blir bekräftade i sina personliga värderingar och det gör att de känner sig sedda och hörda i sin dagliga strävan att utveckla företaget och ständigt förbättra kundupplevelsen. En kultur fylld av glädje är både hälsosam och lönsam.

Ni får stöd genom hela processen – investera i mer glädje på jobbet!

Utvärdera värderingar

Utvärdera

Genom en utvärdering får ni en klar bild av vad som verkligen är viktigt för medarbetarna, vad som engagerar dem att ge sitt yttersta för att organisationen ska lyckas. Då samtliga medarbetare bjuds in att deltaga skapas engagemang och delaktighet kring ert arbete att förändra kulturen.

Analysera data

Analysera

Vi presenterar en rapport som visar skillnaden mellan er nuvarande kultur och er önskade kultur. Den redovisar också viktiga personliga värderingar hos medarbetarna och i vilken utsträckning de blir bekräftade i företagets kultur, samt synliggör också om det finns energiläckage i organisationen.

Förändra kulturen med stöd av er kulturrapport

Förändra

Resultatet från utvärderingen är grunden för att utforma en tydlig handlingsplan för att uppnå mer glädje på jobbet. Ni får en klar uppfattning om vad som fungerar bra och vad som behöver förändras för att kunna utveckla den kultur som stödjer ert högre syfte och era värderingar i riktning mot er vision.

Glädje på jobbet skapar goda resultat!

Kontakta oss så berättar vi mer