Fokuserad närvaro

Ledarskap handlar väldigt mycket om förmågan att vara närvarande, du befinner dig i ett fullständigt fokuserat tillstånd. Genom en hög grad av mental närvaro skapar du möjlighet att möta och hantera det som händer precis nu. Då får du en naturlig och djupare kontakt med dig själv och de personer du kommunicerar med. Du kan lättare relatera till dina värderingar som ger ökad medvetenhet i dina beslut vilket medför att du hinner förstå konsekvensen av ditt val. En organisation med fokuserade och närvarande medarbetare har de rätta förutsättningarna för att utveckla en värderingsdriven företagskultur.

Här följer några exempel på beteenden som visar på bristande fokus och närvaro

Irritation skapad av bristande mental balans

Irritation

Frustration och irritation uppstår beroende på de mest skiftande saker i din tillvaro. Personer gör inte som de ska, det vill säga som du har tänkt att de skall göra eller agera. Du kan få vredesutbrott på saker som du efter en stund, när du lugnat dig, inte uppfattar som lika avgörande. Du får feedback på att du upplevs irriterad men tar den inte till dig eftersom irritationen orsakas av en yttre omständighet.

Man som upplever splittring tar sig för pannan

Splittring

I en livssituation med många uppgifter av skiftande karaktär att lösa och högt levnadstempo infinner sig ofta en känsla av splittring. Du får problem att slutföra uppgifter och antalet olösta eller inte helt färdigställda uppgifter ökar. Du upplever att det mesta pekar på dig och att din omgivning inte har lika många uppgifter att lösa. Du känner att kraven på dig är mycket höga. Frågan är vem det är som ställer kraven?

Kvinna med kontrollbehov visar frustration

Kontrollbehov

Du har en stark inneboende kraft i form av dina tankar. De talar om för dig hur det måste bli. Det driver dig att utföra mängder av uppgifter på ett fantastiskt sätt. Du vet dock inte om du levererat rätt sak eller på rätt nivå. Du umgås mycket med dina egna tankar och ägnar ingen onödig tid till att involvera andra i dina uppgifter. Du kan uppleva andra som ovilliga att ta tag i saker vilket ofta leder till att du gör det själv.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig utveckla fokuserad närvaro!

Mer om utveckling av värderingsdrivet ledarskap
Man med bristande tålamod tar sig för pannan

Bristande tålamod

Din upplevelse är att andra tar för lång tid på sig att utföra uppgifter. Inte nog med det, de gör det på fel sätt också. Om du hamnat i ett läge där du tror att du själv behöver komma med alla lösningar och dessutom gör det bäst behöver du stanna upp och reflektera. Troligt är att du umgås lite för mycket med dina egna tankar och behöver öka din kommunikation med omgivningen. Du fokuserar för mycket på dig själv istället för att förstå andra.

Man som är mentalt utmattad

Mental utmattning

Dina tankar är mycket aktiva. Aktiviteten är så omfattande att du har svårt att koppla av. Svårigheter att somna, svårigheter att lyssna och koncentrera dig på den uppgift du just nu håller på med är vanligt förekommande. Du har blivit så van att ha det så här så du har slutat reflektera över hur trött du är när arbetsdagen är slut. Det har blivit ett naturligt tillstånd. Det är viktigt att inse att detta är en mental trötthet inte fysisk.

man med koncentrationssvårigheter tappat kontrollen

Koncentrationssvårigheter

I möten och samtal upplever du att du inte riktigt kan vara tillräckligt fokuserad i stunden för att ta in det som sägs. Du gör associationer till det andra säger och dina tankar åker iväg, vilket medför ytterligare försämring av ditt lyssnande. Ett vanligt inslag är också att du avbryter andra för att berätta det du själv kommer på eller anser viktigt för att komma till punkt. Du ställer sällan eller aldrig följdfrågor på andras berättelser.